K čemu slouží Prohlížeč událostí?

winseven

Windows 7 nabízí řadu užitečných nástrojů, které mohou uživatelům pomoci s řešením různých typů problémů. Minule jsme si psali například o Sledování výkonu či Sledování prostředků, dnes se tedy podíváme na další z nich. Prohlížeč událostí, jak sám název napovídá, umožňuje zobrazit protokoly událostí, ke kterým za běhu operačního systému došlo. Nejde o ledajaké události, ale události nějakým způsobem narušující běžnou činnost systému Windows.

Prohlížeči událostí je důležité umět rozpoznat podstatné události od těch méně podstatných. Nástroj totiž zaznamenává události celkem do čtyř kategorií – kritické, chyby, výstrahy a informace. V kategorii informace se nacházejí čistě informativní události, naopak kategorie kritické může obsahovat události vedoucí až k narušení bezpečnosti systému Windows. Všechny tyto informace napomáhají odstranění potíží nejen se systémem, ale i aplikacemi či ovladači.

Prohlížeč událostí člení události do dvou velkých kategorií. Protokoly systému Windows uchovávají informace o běhu jednotlivých aplikací, události týkající se zabezpečení či samotné události systému. Oproti tomu Protokoly aplikací a služeb sbírají události o službách systému a protokolech jednotlivých aplikací. A právě v této druhé kategorie Windows 7 oproti dřívějším verzím posílil, neboť nabízí o poznání více informací.

Prohlížeč událostí má ale hned několik dalších možností. Mimo výčtu všech událostí jistě oceníte i jejich přehledné statistiky či možnost filtrování událostí. Jestliže dojde k určité události, je také možno provést patřičnou akci, například odeslat e-mail či spustit nějakou aplikaci. Události je také možné odesílat na vzdálený počítač, což jistě ocení především správci firemních počítačů a sítí. Události na libovolném počítači totiž mohou být přeposílány na jeden správcovský počítač. To ovšem vyžaduje další nastavení.

Chceme-li využít odesílání událostí na vzdálený počítač, musí být na sběratelském počítači nainstalován Windows Vista či Windows 7 (odesílání událostí bylo novinkou ve Windows Vista) a na klientském počítači alespoň Windows XP SP2. Dále je potřeba, aby na obou počítačích běžely služby Vzdálená správa systému Windows a Sběr událostí systému Windows. Mimo to je potřeba specifikovat výjimky v bráně firewall. Přenos událostí pak probíhá pomocí protokolu HTTP nebo HTTPS a data jsou vždy šifrována. Nejčastější způsob využití je ten, kdy klientský počítač, na kterém nastala událost, odešle tuto informaci sběratelskému počítači. Způsob, kdy se sběratelský počítač opakovaně dotazuje klientských počítačů, je vhodný o poznání méně.

Pokud vám všechny tyto možnosti nestačily, na závěr dodejme, že události je také možné souhrnně exportovat do XML či dokonce TXT souboru.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*