Tip – Jak zabránit samočinné instalaci aktualizací při vypínání