Centrum synchronizace, zařízení Windows Mobile a Windows SideShow