Konstrukční materiály v systémech stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-1

Stlačený vzduch je základním průmyslovým médiem používaným v širokém spektru aplikací. Od energetiky přes výrobu až po zpracovatelský průmysl – stlačený vzduch hraje kritickou roli v mnoha operacích. Jeho schopnost provádět práci, když je uvolněn z tlakové nádoby, z něj činí univerzální zdroj energie. Avšak toto médium není jen o vzduchu; je o čistém vzduchu. Přítomnost nečistot může poškodit zařízení, snížit výkonnost a v horším případě způsobit bezpečnostní rizika.

Co je stlačený vzduch a jeho význam v průmyslu

Stlačený vzduch je základním průmyslovým médiem používaným v širokém spektru aplikací. Od energetiky přes výrobu až po zpracovatelský průmysl – stlačený vzduch hraje kritickou roli v mnoha operacích. Jeho schopnost provádět práci, když je uvolněn z tlakové nádoby, z něj činí univerzální zdroj energie. Avšak toto médium není jen o vzduchu; je o čistém vzduchu. Přítomnost nečistot může poškodit zařízení, snížit výkonnost a v horším případě způsobit bezpečnostní rizika.

Co znamená norma ISO 8573-1 a proč je důležitá

Norma ISO 8573-1 je mezinárodní standard, který specifikuje čistotu stlačeného vzduchu. Určuje hladiny kontaminantů, jako jsou pevné částice, voda a olej. V průmyslovém kontextu je kvalita stlačeného vzduchu zásadní. Tato norma pomáhá organizacím definovat a dosáhnout potřebné úrovně čistoty vzduchu pro konkrétní aplikace.

Popis normy ISO 8573-1

Krátká historie a vývoj normy

Norma ISO 8573 byla původně publikována v roce 1991 Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) s cílem stanovit požadavky na čistotu stlačeného vzduchu v průmyslu. Od té doby byla norma aktualizována a rozšířena, aby odrážela měnící se potřeby a technologie.

Hlavní obsah normy: Co norma pokrývá a co ne

ISO 8573-1 je hlavním dokumentem série, který určuje různé třídy čistoty vzduchu v závislosti na množství a typu kontaminace. Specifikuje třídy čistoty vzduchu pro pevné částice, vodu a olej. Kromě tříd čistoty se norma věnuje metodám testování a ověřování kvality vzduchu. To, co norma nepokrývá, jsou konkrétní aplikace nebo zařízení. Místo toho poskytuje obecný rámec, který mohou organizace uplatnit podle svých specifických potřeb.

Význam čistoty stlačeného vzduchu

Čistota stlačeného vzduchu je kritická z několika důvodů. Za prvé, kontaminace může poškodit zařízení. Pevné částice mohou způsobit opotřebení a poškození částí, zatímco voda a olej mohou způsobit korozi nebo dokonce závady v elektrických systémech. Za druhé, v některých aplikacích může kontaminace způsobit bezpečnostní rizika. Například ve farmaceutickém průmyslu může kontaminovaný vzduch způsobit kontaminaci produktu.

Konstrukční materiály v systémech stlačeného vzduchu

Význam volby správného konstrukčního materiálu

Volba konstrukčního materiálu pro systémy stlačeného vzduchu je klíčová. Správný materiál může zlepšit účinnost, prodloužit životnost zařízení a minimalizovat riziko kontaminace. Materiály, které nejsou odolné vůči korozi, mohou způsobit úniky a kontaminaci stlačeného vzduchu, což vede k vyšším provozním nákladům a potenciálním bezpečnostním rizikům. Při navrhování systému stlačeného vzduchu, kde má vzduch splňovat nejvyšší požadavky na čistotu, je vhodné nahlédnout do příruček vydávaných společnostmi zabývajícími se testováním čistoty stlačeného vzduchu, například: https://technologie-standard.eu/iso-8573-zkouseni-cistoty-stlaceneho-vzduchu/.

Jak materiály ovlivňují kvalitu stlačeného vzduchu

Různé materiály mají různé vlastnosti, které mohou ovlivnit kvalitu stlačeného vzduchu. Například kovové materiály mohou oxidovat a uvolňovat pevné částice do vzduchu, zatímco některé plastové materiály mohou emitovat plynné kontaminanty. Z toho důvodu je nezbytné provést důkladný výběr materiálů na základě aplikace a požadavků na čistotu vzduchu.

Požadavky normy ISO 8573-1 na konstrukční materiály

Norma ISO 8573-1 neuvádí konkrétní materiály, které by měly být použity pro systémy stlačeného vzduchu. Místo toho stanoví požadavky na čistotu stlačeného vzduchu. Z toho důvodu je na organizacích, aby si vybraly materiály, které splňují tyto požadavky. Obecně platí, že materiály, které jsou odolné vůči korozi a nemají tendenci uvolňovat kontaminanty, jsou považovány za vhodné.

Jaké materiály je třeba se vyvarovat a proč

I když norma ISO 8573-1 neuvádí konkrétní materiály, kterým by se mělo vyhnout, je důležité zvážit potenciální rizika spojená s použitím některých materiálů. Materiály, které snadno korozi, nebo uvolňují škodlivé látky, by měly být používány s opatrností, zejména v aplikacích, kde je vysoký požadavek na čistotu vzduchu.

Příklady konstrukčních materiálů vhodných pro systémy stlačeného vzduchu

V systémech stlačeného vzduchu je celá řada materiálů, které se osvědčily pro různé aplikace. Zde se podíváme na několik z nich.

Černá ocel

Definice a vlastnosti: Černá ocel je forma lehké oceli s nízkým obsahem uhlíku. Její povrch je obvykle upraven proti korozi.

Výhody: Černá ocel je oblíbena pro svou vysokou pevnost, odolnost, dostupnost a relativně nízké náklady.

Nevýhody: Pokud není řádně chráněna, má tendenci ke korozi, což může vést k kontaminaci stlačeného vzduchu.

Nerezová ocel 304

Definice a vlastnosti: Nerezová ocel 304 je ocel odolná vůči korozi, která obsahuje chrom a nikl. Je to nejběžnější druh nerezové oceli.

Výhody: Má výbornou odolnost vůči korozi v běžných podmínkách, je snadno svařitelná a má široké spektrum použití.

Nevýhody: Je méně odolná vůči agresivním chemikáliím a vysokým koncentracím soli než ocel 316.

Pokračování článku by zkoumalo další materiály, včetně nerezové oceli 316, plastů a nylonu, s důrazem na jejich vlastnosti, výhody a nevýhody v kontextu systémů stlačeného vzduchu.

Nerezová ocel 316

Definice a vlastnosti: Nerezová ocel 316 je vysoce korozi odolná ocel obsahující molybden, což ji činí odolnější vůči koroznímu napadení než 304.

Výhody: Odolává většině chemikálií a je obzvláště odolná vůči korozi od solné vody. Je to ideální volba pro aplikace v náročných prostředích.

Nevýhody: Může být dražší než jiné typy nerezové oceli a vyžaduje zvláštní techniky svařování.

Plasty

Definice a vlastnosti: Plasty jsou skupinou syntetických materiálů, které se vyznačují svou schopností být tvarovány do různých tvarů. Pro systémy stlačeného vzduchu se často používají tvrzené plasty.

Výhody: Jsou lehké, odolné vůči korozi a mohou být odolné vůči chemikáliím. Nabízejí také snížený tlakový pokles v systému díky hladkým vnitřním povrchům.

Nevýhody: Měly by být používány s opatrností ve vysokoteplotních aplikacích a mohou být méně odolné vůči mechanickému opotřebení než kovové komponenty.

Nylon

Definice a vlastnosti: Nylon je typ polyamidového plastu, který je známý pro svou pevnost a pružnost.

Výhody: Má vynikající odolnost vůči opotřebení a je odolný vůči většině olejů a maziv. Je také odolný vůči UV záření, což je důležité pro venkovní aplikace.

Nevýhody: Nylon může absorbovat vodu, což může ovlivnit jeho rozměrovou stálost a vlastnosti. Měl by být také chráněn před vystavením extrémním teplotám.

Po vybudování systému stlačeného vzduchu je vhodné provést zkoušky čistoty stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-1. Níže najdete odkaz na zprávu s příkladem rozsahu zkoušek pro nový systém stlačeného vzduchu: https://technologie-standard.eu/wp-content/uploads/2023/09/ISO-8573-Zprava-PDF-2023.pdf.

Výběr vhodného konstrukčního materiálu pro systém stlačeného vzduchu je klíčový pro zajištění bezproblémového provozu a kvality vzduchu v souladu s normou ISO 8573-1. Různé aplikace mohou mít různé požadavky na materiály, a proto je důležité zvážit faktory, jako je odolnost vůči korozi, chemická odolnost, teplotní odolnost a další, při výběru materiálů pro váš konkrétní systém.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*